Wat is Buurpreventie team van Mariahoeve

Een vorm van toezicht door bewoners in de eigen buurt, opgestart door de bewoners zelf en vanuit een gevoel zelf mede verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid in de wijk. Het is beslist geen burgerwacht of een organisatievorm waarbij bewoners zelf het heft in handen nemen. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met de politie, gemeente en andere partners, zoals bv de woningbouwcorporatie. Juist het actief zijn in dit netwerk versterkt de kracht van buurtpreventie.

Wat doen buurtpreventieleden?

Buurtpreventieleden zijn net “gewone”burgers. Zij nemen geen enkel risico en hebben dezelfde taken en bevoegdheden als iedere andere bewoner. Maar een buurtpreventie lid kijkt en observeert. En hij/zij meldt verdachte situaties, personen, kentekens van verdachte auto’s of andere zaken aan de betreffende organisatie. Daarnaast kunnen zij op een respectvolle manier ook andere buurtbewoners aanspreken, hen attenderen op onveilige situaties in en rondom de woning of ongewenst gedrag. Buurtpreventieleden lopen in duo’s door de wijk. Dat kan op wisselende tijdstippen (zeker niet alleen ’s avonds) en kan ook gecombineerd worden met bv het uitlaten van de hond. U bepaalt zelf wanneer u een ronde loopt en waar. Maar ook als u liever vanuit de eigen woning verdachte situaties wilt melden, kunt u meedoen aan buurtpreventie. Binnen het buurtpreventieteam is een coördinator aangesteld die als contactpersoon fungeert voor alle BPT leden en de politie, gemeente e.a.